Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING MEMBERSHIP THE SHARING GROUP

 1. Inleiding
  1. Deze verklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van The Sharing Group N.V. (TSG), die aan het hoofd staat van verschillende groepsvennootschappen (de Labels of ieder afzonderlijk een Label). 
  2. TSG is een collectief van verschillende mensen, merken en investeerders met dezelfde missie: meer sociale impact, minder impact op het milieu. 
  3. Om mensen en bedrijven duurzaam aan – de Labels van – TSG te verbinden, biedt TSG een membership aan (het Membership). Dat doet TSG middels een digitaal platform (het Platform). Het Platform is voor (potentiële) members toegankelijk middels een webapplicatie met mobiele toegang. Om in te kunnen loggen op de eigen omgeving binnen het Platform, moet een (potentiële) member zich eerst registreren door – al dan niet via een Label – een account aan te maken (het Account). Om vervolgens gebruik te kunnen maken van de diverse onderdelen van het Membership, moet een member (afhankelijk van welke onderdelen van het Membership gebruik wordt gemaakt) zijn profiel binnen het Account aanvullen met de gevraagde gegevens.
  4. TSG gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen. TSG houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het Uitvoeringsbesluit (UAVG).
 2. Contact met TSG
  1. Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met TSG wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mail: members@thesharinggroup.com 

Website: www.thesharinggroup.com

Post: Albert Einsteinweg 4, 8218 NH Lelystad

 1. Persoonsgegevens
  1. Afhankelijk van welke onderdelen van het Membership gebruik wordt gemaakt, kan TSG de volgende persoonsgegevens van je verwerken: 
 1. voor- en achternaam (contactpersoon);
 2. bedrijfsnaam;
 3. KVK-nummer;
 4. adresgegevens;
 5. telefoonnummer;
 6. e-mailadres;
 7. geboortedatum;
 8. geboorteplaats;
 9. bank- en betalingsgegevens;
 10. overige gegevens, zoals login-gegevens en je unieke klantID(s).
 11. Welke specifieke data TSG verwerkt, hangt af van de diensten die TSG levert en de functionaliteiten van het Platform die je gebruikt. Te allen tijde geldt dat TSG alleen persoonsgegevens verwerkt die TSG rechtstreeks van jou heeft verkregen of – in verband met jouw Membership – van een van de Labels heeft verkregen.
 12. Doeleinden
  1. TSG verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
 13. het uitvoeren van gebruikersovereenkomsten, waaronder het beschikbaar  

stellen van het Platform en de webapplicatie met mobiele toegang;

 1. het uitvoeren van de onderdelen – en bijbehorende overeenkomsten – van het Membership waar een member gebruik van maakt, waaronder tevens de 

afhandeling van administratieve transacties;

 1. marketing, waaronder het toesturen van (commerciële) informatie met 

betrekking tot (i) het Membership, (ii) producten en diensten van TSG en/of de Labels, (iii) nieuwsbrieven, (iv) aankondigingen of (v) overige marketing;

 1. het verstrekken van persoonsgegevens aan Labels voor commerciële- en 

marketingdoeleinden;

 1. het gebruik en verbeteren van het Platform, waaronder de webapplicatie met 

mobiele toegang; en

 1. het afhandelen van contactverzoeken.
 1. Gebruik van persoonsgegevens
  1. Bij het gebruik van – onderdelen van – het Membership en het Platform kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins gegevens achter. 
  2. Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door TSG om uitvoering te geven aan de overeenkomst(en) tussen jou en TSG. TSG verwerkt ook persoonsgegevens wanneer zij daartoe wettelijk gezien het recht dan wel de verplichting heeft, wanneer TSG daartoe een gerechtvaardigd belang heeft of wanneer je TSG voor een bepaalde verwerking toestemming hebt gegeven.
  3. Je kunt een gegeven toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar members@thesharinggroup.com. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking.
 2. Marketingactiviteiten

Wij vragen je toestemming voor het digitaal toesturen van marketinginformatie. Dit doen wij ook voor het verstrekken van persoonsgegevens voor commerciële- en marketingdoeleinden aan de Labels, en het gebruik van de betreffende persoonsgegevens door deze Labels voor commerciële- en marketingdoeleinden. Deze toestemming geef je online door een vinkje te activeren. Je kunt de toestemming intrekken door je uit te schrijven voor deze e-mails via de link in de e-mail.

 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. TSG betrekt bij de uitvoering van haar diensten derde partijen. Dat kunnen onder andere dienstverleners zijn die andere expertises hebben, maar ook dienstverleners die diensten leveren die ondersteunend zijn aan het Platform, zoals Share Council (een Label van TSG), die aan TSG ondersteunende diensten levert met betrekking tot aankoop- verkoopprocessen, financiële transacties, de uitgifte, het beheer en de administratie van obligatie(s) en/of certificaten van aandelen en bijbehorende (transactie)documentatie. Met dergelijke partijen kan TSG persoonsgegevens delen. 
 1. TSG heeft voor de uitvoering van haar diensten bepaalde werkzaamheden uitbesteed. Het gaat in dat geval bijvoorbeeld om partijen die betrokken zijn bij het verzorgen van de website, e-mailfunctionaliteit(en), de opslag van e-mails, documenten en gegevens en de boekhouder. Het kan voorkomen dat deze partijen voor de uitvoering van hun taak inzage hebben in persoonsgegevens.
 2. Indien TSG je gegevens aan een derde verstrekt, dan is die derde verplicht jouw gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt, wanneer de wet dat voorschrijft, vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.  
 3. TSG zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde partijen of aan Labels, tenzij dat wettelijk toegestaan of verplicht is. 
 4. Wettelijke verwerkingsplicht en gerechtvaardigd belang

Het kan voorkomen dat TSG een wettelijke verplichting heeft bepaalde persoonsgegevens te (blijven) verwerken, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. In dat geval zal TSG de wettelijke verplichting in acht nemen. Ook kan TSG een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben bij het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

 1. Beveiliging en bewaring
  1. TSG neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.
  2. TSG bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De specifieke bewaartermijnen zijn afhankelijk van de diensten die TSG voor je verricht. TSG bewaart je gegevens in ieder geval niet langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst die je met TSG hebt. Wanneer je jouw toestemming intrekt, dan verwijdert TSG die persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend. Het voorgaande is niet van toepassing indien TSG jouw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld omdat je nog beschikt over certificaten van aandelen of obligaties.
 2. Websites van derden

De website van TSG kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. TSG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 1. Cookies en profilering

11.1 Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt. Op de website van TSG worden cookies gebruikt om een optimale gebruikerservaring te bieden en diensten te optimaliseren. Daarmee hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kun je eenvoudiger door de betreffende website navigeren. 

11.2 Voor het gebruik van tracking cookies vragen wij toestemming wanneer je de website gebruikt. Indien je geen toestemming verleent, worden er geen tracking cookies verwerkt. 

11.3 Daarnaast kunnen wij gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Voor meer informatie met betrekking tot deze cookies (en eventuele bijbehorende verwerkingen van persoonsgegevens) verwijzen wij naar het privacybeleid van de betreffende aanbieder.

11.4 Het al of niet toestaan van cookies kun je wijzigen in de instellingen van je browser.

 1. Overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

Bij het gebruik van dienstverleners en het eventueel doorgeven van gegevens met jouw toestemming aan derden, kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie (EU), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt. De volgende landen worden door de EU beschouwd als landen met een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-normen (zogeheten adequaatheidsbesluit): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer-eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Zuid-Korea, Uruguay Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Met ontvangers in andere landen maken wij afspraken over de toepassing van EU-modelcontractbepalingen, van bindende ondernemingsregelingen of andere toelaatbare mechanismen om volgens de wettelijke eisen een ‘adequaat beschermingsniveau’ te creëren. 

 1. Social media

Er zijn social mediaknoppen op de website van TSG opgenomen om pagina’s te kunnen delen via verschillende social media netwerken. Als je op deze knoppen klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van de betreffende partijen om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan. 

 1. Wijzigingen 

TSG kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

 1. Jouw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om TSG een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissen van je persoonsgegevens. Ook kun je vragen om jouw persoonsgegevens aan jou over te dragen. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen vier weken antwoord. Je kunt een dergelijk verzoek toesturen aan members@thesharinggroup.com.

 1. Klachten

TSG hoort het graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 1.1, augustus 2023